ดูดวงปี 2556 สำหรับผู้ที่เกิดในปีจอ


ดูดวงปี 2556 ผู้ที่เกิดปีจอได้แก่
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2477 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2478 อายุ 79 ปี ธาตุไม้
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2489 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2490 อายุ 67 ปี ธาตุไฟ
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2501 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2502 อายุ 55 ปี ธาตุดิน
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2513 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2514 อายุ 43 ปี ธาตุทอง
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2525 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2526 อายุ 31 ปี ธาตุน้ำ
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2538 อายุ 19 ปี ธาตุไม้
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2549 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2550 อายุ 7 ปี ธาตุไฟ

ท่านที่เกิดปีจอ ปีนี้ดวงชะตาของท่านปรับเปลี่ยนดีขึ้นกว่าปีที่แล้วมาก เริ่มต้นปีศักราชใหม่ อุปสรรคปัญหาและเหตุร้ายต่างๆ ได้คลี่คลายไปจนหมดสิ้น ปี้นี้จึงเป็นโอกาสทองของท่านในการพัฒนาธุรกิจการงานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น
ปีนี้เนื่องจากมีดาวอานม้า “ปั่นอาน” โคจรเข้ามาเยือน และช่วยเสริมส่งคุ้มครองให้ธุรกิจการงานของท่านแม้จะประสบอุปสรรคยุ่งยาก แต่ขอเพียงให้ท่านมีความมานะอดทนบวกกับความมุ่งมั่นทุ่มเททำงานให้มาก ก็จะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างคุ้มค่า จนอาจกล่าวได้ว่า ทำมากได้มาก อย่างไรก็ดี ปีนี้นอกจากมีดาวมงคลโคจรเข้ามาช่วยเสริมส่งให้ชาวปีจอมีความเจริญรุ่งเรืองแล้ว ขณะเดียวกันก็มีดาวอัปมงคลแทรกแซงเบียดบังเข้ามารังควานส่งผลเสียเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องระวังเอาไว้บ้าง อย่าประมาทชะล่าใจ

ด้านการงาน ในปีนี้สดใสรุ่งเรือง เนื่องจากมีดาวมงคลคุณธรรมพระจันทร์ “ย่วยเต๋อ” โคจรเข้าส่งเสริมให้ท่านมีความสามารถในการจัดการธุรกิจการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานให้ประสบความสำเร็จ จึงถือได้ว่าเป็นปีที่ดีสำหรับชาวปีจอทั้งหลาย ดังนั้นถ้าคิดจะลงทุนทำการค้า หรือขยายกิจการให้กว้างใหญ่ยิ่งขึ้น ช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะเหมาะ ควรรีบฉวยโอกาสทองไว้ แล้วดำเนินการ ความสำเร็จคงไม่ไกลเกินเอื้อม ในปีนี้นอกจากมีดาวมงคลช่วยส่งเสริมแล้ว ยังมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์อีกด้วย อีกทั้งสติปัญญาของท่านค่อนข้างเฉียบแหลม จึงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่โดดเด่นออกมา ส่งผลให้ประสบความสำเร็จ ทั้งด้านการงานและการค้า ได้รับผลตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจ ส่วนท่านทำงานประจำหรือรับราชการ ก็จะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นเงินเดือน ฉะนั้นปีนี้เคราะห์ร้ายจะสูญสลาย เคราะห์ดีจะเข้ามาแทน แต่เนื่องจากในความโชคดีนั้นก็ยังมีดาวอัปมงคลเบียดบังเข้ามาก่อกวน โดยเฉพาะดาวมนต์ชั่วร้าย “สื่อฝู” กับดาวละลายทรัพย์ “เสี่ยวห้าว” จึงต้องระวังดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุความปลอดภัยต่างๆ ให้ดี อย่าประมาทเด็ดขาด
* เดือนที่การงานของท่านจะพัฒนาได้ดี ได้แก่เดือน กุมภาพันธ์ มิถุนายน กันยายน และธันวาคม เป็นช่วงเวลามงคลโอกาสดีที่ควรจะฉกฉวยไว้ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน จงอย่าได้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์
* เดือนที่การงานมีอุปสรรค ได้แก่เดือน เมษายน สิงหาคม ตุลาคม และมกราคม 2557 ทำสิ่งใดควรคิดพิจารณาให้รอบคอบอย่างถี่ถ้วนเสียก่อน

ด้านโชคลาภการเงิน ในปีนี้ดวงโชคลาภการเงินดีเยี่ยม การลงทุนให้ผลกำไรคุ้มค่า กิจการรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมา การทำสิ่งใดๆ ในช่วงนี้หากพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ ก็จะส่งผลดียิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีดาวละลายทรัพย์ “เสี่ยวห้าว” ปรากฏในเรือนชะตา ส่งผลให้เงินทองรั่วไหล เก็บออมเงินทองไม่อยู่ และอาจจะถูกผู้ไม่หวังดีหลอกลวงทำให้เสียทรัพย์ ดังนั้นจึงต้องจัดการบัญชี รายรับ-รายจ่าย ให้รอบคอบละเอียดถี่ถ้วน ระวังเรื่องการใช้จ่ายให้ดี ไม่เช่นนั้นเงินทองที่ผ่านเข้ามาก็จะเหมือนลมที่พัดผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไป นอกจากนี้ไม่ควรทำการลงทุนใดๆ ที่เกินกำลัง และควรไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ
* เดือนที่มีโชคลาภเรื่องการเงิน ได้แก่เดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม และมกราคม 2557 เป็นช่วงที่ควรจะเก็บออมสะสมไว้ใช้จ่ายในอนาคต
* เดือนที่มีปัญหาเรื่องการเงิน ได้แก่เดือน พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม ตุลาคม และพฤศจิกายน ควรใช้ความระมัดระวังในการใช้จ่าย

ด้านสุขภาพ ท่านที่เกิดปีจอปีนี้สุขภาพไม่ค่อยดี ไม่ค่อยแข็งแรงทั้งนี้เพราะมีดาวมนต์ชั่วร้าย “สื่อฝู” เข้ามารังควาน ส่งผลให้สุขภาพของท่านอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันต่ำ จึงอาจติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย ด้องหมั่นดูแลเอาใจใส่สุขภาพให้มาก หากมีอาการเจ็บป่วยหรือผิดปกติขึ้นมา ควรรีบปรึกษาแพทย์และทำการรักษาโดยเร็ว นอกจากนี้ควรละเลิกนิสัยเสเพลเที่ยวเตร่กลางคืน หลงใหลในอบายมุข ดื่มกินของมึนเมาต่างๆ เพราะจะทำให้เสียเงินเสียทองและเสียสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นเหตุทำให้เสียการเสียงาน สูญเสียโอกาสที่ดีในการทำงาน ดังนั้นจึงต้องระวังรู้จักความพอเหมาะพอควร ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายต่างๆ ได้ อีกทั้งยังดีต่อสุขภาพและหน้าที่การงานรวมทั้งสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดด้วย จึงต้องมีสติรู้ผิดชอบชั่วดีอยู่เสมอ
* เดือนที่สุขภาพมีปัญหาในปีนี้ คือเดือนเมษายน พฤษภาคม ส่วนเดือนมิถุนายน ให้ระวังอุบัติเหตุภัยทางน้ำ เดือนกรกฎาคม ระวังเกิดอุบัติเหตุกับเด็กเล็กภายในบ้าน เดือนกันยายน ระวังอุบัติเหตุยามค่ำคืน โดยเฉพาะการขับขี่รถยนต์ และเดือนมกราคม 2557 ระวังโรคทางเดินหายใจกับโรคทางเดินอาหาร

ด้านความรัก ท่านที่เกิดปีจอ ในปีนี้เนื่องจากมีดาวมงคล นกคู่แห่งรัก “หงหลวน” โคจรเข้ามาเยือน ความรักจึงมีชีวิตชีวา มีเสน่ห์เป็นที่ต้องตาต้องใจสำหรับเพศตรงข้ามเป็นพิเศษ ผู้ที่หัวใจยังว่างไร้ผู้จับจอง กามเทพจะแผลงศรให้เกิดความรักที่หวานชื่นสดใสสามารถสานสัมพันธ์ให้ใกล้ชิด จนอาจมีข่าวมงคลในไม่ช้าไม่นาน แต่สำหรับชาวปีจอผู้ซึ่งมีคนรู้ใจอยู่แล้ว ความรักและสายใยสัมพันธ์จะคืบหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง ต้นรักที่กำลังเติบโตเต็มที่จะออกดอกผลในปีนี้เป็นโอกาสของผู้ที่มีโครงการจะร่วมหอลงโรงได้ลั่นระฆังวิวาห์อย่างแน่นอน
* เดือนที่ความรักมีความคืบหน้ามากที่สุด ได้แก่เดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม จึงควรฉกฉวยโอกาสนี้เสริมความรักให้ใสปิ๊ง เพื่อเพื่อนฝูงและญาติมิตรจะได้พลอยชื่นชมยินดีไปด้วย
* เดือนเมษายน และกรกฎาคม ความรักจะมีอุปสรรคทำให้เกิดการหมางเมินกันได้ง่าย จึงต้องระมัดระวังและพยายามปรับความเข้าใจกันให้ดี จึงจะไม่เกิดการร้าวฉาน

ขอบคุณข้อมูล ดูดวงปี 2556 ปีจอ จาก Turtle Shop
หาซื้อวัตถุมงคล เสริมดวง แก้กรรมในปี 2556 ได้ที่ http://www.turtlebiz.com จ้า

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>