ฤกษ์งามยามดี เดือน มีนาคม 2554

วันที่ 3 มีนาคม 2554 ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 13 ค่ำ เดือน 3 ปีขาล

………พระจันทร์โคจรอยู่ในหมวดฤกษ์เทศาตรี วันนี้เป็นฤกษ์ที่เกี่ยวกับของสวยงาม ธุรกิจบริการ ร้านนวดแผนโบราณ ร้านเสริมสวย ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ต้องการให้ผู้คนถ่ายเทเข้าๆ ออกๆ ทุกประเภทจะประสบความสำเร็จ ฟันธงครับ…
.
วันที่ 4 มีนาคม 2554 ตรงกับวันศุกร์ แรม 14 ค่ำ เดือน 3 ปีขาล

………พระจันทร์โคจรอยู่ในหมวดฤกษ์เทวี วันนี้เป็นฤกษ์เหมาะในการเปิดธุรกิจบริการ ของสวยงาม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง ธุรกิจ ที่เกี่ยวกับเสื้อผ้า หน้า ผม ถือว่าไปได้ดีไปได้สวย ไม่ว่าจะเป็นบริการหรือมีผลิตภัณฑ์ มีสินค้าออกจำหน่าย จะได้รับความนิยมจากประชาชนคนซื้อแน่ๆ ฟันธงครับ
.
วันที่ 5 มีนาคม 2554 ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

………วันนี้เป็นวันขอเงินจากพระจันทร์ วันนี้ควรเอาสตางค์ใส่กระเป๋า ในเวลาประมาณ 03.50 น. บวกลบ 12 ชั่วโมง ในช่วงเวลานั้นอย่าใช้สตางค์ในกระเป๋าสตางค์นั้น ให้อธิษฐานให้ดี แล้วจะโชคดีไป 1 เดือนครับ วันนี้เป็นวันดี อำนวยอวยผลให้ท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำทุกประการ
.
วันที่ 6 มีนาคม 2554 ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

………พระจันทร์โคจรอยู่ในหมวดฤกษ์ราชา วันนี้เป็นฤกษ์ที่เหมาะจะประกอบการงานอันเป็นมงคล ผู้ใหญ่เมตตาให้การช่วยเหลือทุกประการ เหมาะ สำหรับเปิดสถานที่ราชการ รับตำแหน่งหน้าที่สำคัญ เปิดกิจการ บริษัทห้างร้าน ธุรกิจบริการทุกประเภท จะได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีครับ ฟันธงครับ
.
วันที่ 9 มีนาคม 2554 ตรงกับวันพุธ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

………พระจันทร์โคจรอยู่ในหมวดฤกษ์มหัทธโน วันนี้เป็นฤกษ์มหาเศรษฐีที่จะประสบผลดี โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัททัวร์ ธุรกิจข้ามชาติ นำไปสู่ความสำเร็จดังที่ปรารถนา ก่อให้เกิดความร่ำรวย ธุรกิจ ที่เกี่ยวกับการซื้อมาขายไป และประการสำคัญมีลุ้นกับการซื้อขายทรัพย์สิน เป็นโบลคเกอร์ นายหน้ารับรองจะประสบความสำเร็จ ฟันธงครับ
.
วันที่ 11 มีนาคม 2554 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

………พระจันทร์โคจรอยู่ในหมวดฤกษ์ภูมิปาโลการกระทำอันใดที่ มุ่งหวังความมั่นคงหรือความสำเร็จ ที่ถูกตามข้อกฎหมายที่ปฏิบัติและทำได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้าน ยกเสาเอก เช่าซื้อที่ดิน เปิดดำเนินธุรกิจ เปิดห้างร้าน ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเหล็กโลหะ ไปได้ดี จะมั่นคงและประสบความสำเร็จครับ
.
วันที่ 13 มีนาคม 2554 ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

………พระจันทร์โคจรอยู่ในหมวดฤกษ์เทศาตรี เป็นฤกษ์ที่ใช้เพื่อให้มีผู้คนมาสนับสนุนกิจการ มีคนถ่ายเข้าๆ ออกๆ เหมาะสำหรับเปิดกิจการประเภทห้องอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ สปา อินเตอร์เน็ต จะประสบโชคชัย ฟันธงครับ
.
วันที่ 15 มีนาคม 2554 ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

………พระจันทร์โคจรอยู่ในหมวดฤกษ์ราชา เป็นฤกษ์ที่เหมาะที่จะประกอบการงานอันเป็นมงคล จะ เปิดธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องกับของใช้ประเภทอุปโภคบริโภค สินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ทาใช้ถูใช้นวดอะไรแบบนี้ดี ฤกษ์ซื้อบ้านขายบ้าน ผมเห็นว่าเหมาะรับรองว่าจะประสบความสำเร็จ …ฟันธงครับ
.
วันที่ 18 มีนาคม 2554 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

………พระจันทร์โคจรอยู่ในหมวดฤกษ์มหัทธโน ประกอบกิจการการงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อมาขายไป ธุรกิจของสวยของงาม ของกินของใช้ รับรองจะประสบความสำเร็จ เป็นฤกษ์ที่เหมาะกับการขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้าน ทำธุรกิจหรือทำบุญเลี้ยงพระ ก็เป็นมหามงคลหนุนนำทำให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
.
วันที่ 20 มีนาคม 2554 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 1 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

………พระจันทร์โคจรอยู่ในหมวดฤกษ์ภูมิปาโล วันนี้เป็นฤกษ์ของผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน เหมาะกับการกระทำอันใดที่มุ่งหวังความมั่นคงหรือความสำเร็จที่ถูกตามข้อ กฎหมายที่ปฏิบัติและทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้าน เปิดดำเนินธุรกิจ เปิดร้าน ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเหล็กโลหะ ไปได้ดีจะมั่นคงและประสบความสำเร็จครับ
.
วันที่ 22 มีนาคม 2554 ตรงกับวันอังคาร แรม 3 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

………พระจันทร์โคจรอยู่ในหมวดฤกษ์เทวี วันนี้เป็นฤกษ์เหมาะในการเปิดธุรกิจบริการ ของสวยงาม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง ธุรกิจ ที่เกี่ยวกับเสื้อผ้า หน้า ผม ถือว่าไปได้ดีไปได้สวย ไม่ว่าจะเป็นบริการหรือมีผลิตภัณฑ์ มีสินค้าออกจำหน่าย จะได้รับความนิยมจากประชาชนคนซื้อแน่ๆ ฟันธงครับ
.
วันที่ 29 มีนาคม 2554 ตรงกับวันอังคาร แรม 10 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

………พระจันทร์โคจรอยู่ในหมวดฤกษ์ภูมิ ปาโล วันนี้เป็นฤกษ์ที่เหมาะกับการกระทำอันใดที่มุ่งหวังความมั่นคงหรือความ สำเร็จที่ถูกตามข้อกฎหมายที่ปฏิบัติและทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้าน เปิดดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเหล็กโลหะ ประมูล รับเหมา ใช้ปลูกสร้างบ้านเรือน ยกเสาเอก เช่าซื้อที่ดิน ทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน เปิดบริษัทห้างร้าน เหมาะกับการทำบุญเลี้ยงพระ ก็ถือเป็นการดี จะเป็นสิริมงคล
.
วันที่ 30 มีนาคม 2554 ตรงกับวันพุธ แรม 11 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

………พระจันทร์โคจรอยู่ในหมวดฤกษ์เทศาตรี เป็นฤกษ์ที่ใช้เพื่อให้มีผู้คนมาสนับสนุนกิจการ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนในการบริการ มีคนถ่ายเข้าๆ ออกๆ เหมาะสำหรับเปิดธุรกิจบริการ ของกินของใช้ของสวยงาม ไปได้สวยไปได้ดี ฟันธงครับ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>