ปีฉลู

ดูดวงปี 2556 สำหรับผู้ที่เกิดในปีฉลู


ดูดวงปี 2556 ผู้ที่เกิดปีฉลูได้แก่
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2480 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2481 อายุ 76 ปี ธาตุไฟ
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2492 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2493 อายุ 64 ปี ธาตุดิน
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2504 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2505 อายุ 52 ปี ธาตุทอง
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2516 – 3 กุมภาพันธ์ 2517 อายุ 40 ปี ธาตุน้ำ
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์2528 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2529 อายุ 28 ปี ธาตุไม้
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2540 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2541 อายุ 16 ปี ธาตุไฟ
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2553 อายุ 4 ปี ธาตุดิน

(more…)

>>

, ,