ปีชวด

ดูดวงปี 2556 สำหรับผู้ที่เกิดในปีชวด


ดูดวงปี 2556 ผู้ที่เกิดปีชวดได้แก่
เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2479 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2480 อายุ 77 ปี ธาตุไฟ
เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2491 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2492 อายุ 65 ปี ธาตุดิน
เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2503 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2504 อายุ 53 ปี ธาตุทอง
เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2515 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2516 อายุ 41 ปี ธาตุน้ำ
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2527 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2528 อายุ 29 ปี ธาตุไม้
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2539 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2540 อายุ 17 ปี ธาตุไฟ
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2552 อายุ 5 ปี ธาตุดิน

(more…)

>>

, ,