ปีมะเมีย

ดูดวงปี 2556 สำหรับผู้ที่เกิดในปีมะเมีย


ดูดวงปี 2556 ผู้ที่เกิดปีมะเมียได้แก่
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2473 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2474 อายุ 83 ปี ธาตุทอง
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2485 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2486 อายุ 71 ปี ธาตุน้ำ
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2497 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2498 อายุ 59 ปี ธาตุไม้
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2509 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2510 อายุ 47 ปี ธาตุไฟ
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2521 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2522 อายุ 35 ปี ธาตุดิน
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2533 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2534 อายุ 23 ปี ธาตุทอง
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2545 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2546 อายุ 11 ปี ธาตุน้ำ

(more…)

>>

, ,