ปีมะแม

ดูดวงปี 2556 สำหรับผู้ที่เกิดในปีมะแม


ดูดวงปี 2556 ผู้ที่เกิดปีมะแมได้แก่
เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2474 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2475 อายุ 82 ปี ธาตุทอง
เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2486 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2487 อายุ 70 ปี ธาตุน้ำ
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2498 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2499 อายุ 58 ปี ธาตุไม้
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2510 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2511 อายุ 46 ปี ธาตุไฟ
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2522 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2523 อายุ 34 ปี ธาตุดิน
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2534 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2535 อายุ 22 ปี ธาตุทอง
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2547 อายุ 10 ปี ธาตุน้ำ

(more…)

>>

, ,