ปีมะโรง

ดูดวงปี 2556 สำหรับผู้ที่เกิดในปีมะโรง


ดูดวงปี 2556 ผู้ที่เกิดปีมะโรงได้แก่
เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2471 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2472 อายุ 85 ปี ธาตุดิน
เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2483 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2484 อายุ 73 ปี ธาตุทอง
เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2495 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2496 อายุ 61 ปี ธาตุน้ำ
เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2508 อายุ 49 ปี ธาตุไม้
เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2519 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2520 อายุ 37 ปี ธาตุไฟ
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2531 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2532 อายุ 25 ปี ธาตุดิน
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2544 อายุ 13 ปี ธาตุทอง

(more…)

>>

, ,