ปีระกา

ดูดวงปี 2556 สำหรับผู้ที่เกิดในปีระกา


ดูดวงปี 2556 ผู้ที่เกิดปีระกาได้แก่
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2476 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2477 อายุ 80 ปี ธาตุน้ำ
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2488 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2489 อายุ 68 ปี ธาตุไม้
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2500 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2501 อายุ 56 ปี ธาตุไฟ
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2512 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2513 อายุ 44 ปี ธาตุดิน
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2524 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2525 อายุ 32 ปี ธาตุทอง
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2536 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2537 อายุ 20 ปี ธาตุน้ำ
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2549 อายุ 8 ปี ธาตุไม้

(more…)

>>

, ,