ปีวอก

ดูดวงปี 2556 สำหรับผู้ที่เกิดในปีวอก


ดูดวงปี 2556 ผู้ที่เกิดปีวอกได้แก่
เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2475 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2476 อายุ 81 ปี ธาตุน้ำ
เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2487 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2488 อายุ 69 ปี ธาตุไม้
เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2499 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2500 อายุ 57 ปี ธาตุไฟ
เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2511 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2512 อายุ 45 ปี ธาตุดิน
เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2523 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2524 อายุ 33 ปี ธาตุทอง
เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2535 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2536 อายุ 21 ปี ธาตุน้ำ
เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2548 อายุ 9 ปี ธาตุไม้

(more…)

>>

, ,